SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Mantė Lenkaitytė
ANTANO POKALBIS SU FILOSOFAIS ŠV. ATANAZO „ŠVENTOJO ANTANO GYVENIME”. TIKĖJIMO (PISTIS) IR PROTO (LOGOS) SANTYKIS
Skelbta leidinyje „Literatūra”, Nr. 45(3), 2003

Aleksandrijos vyskupas Atanazas dykumos tėvo „Šv. Antano gyvenimą” parašė apie 356 m. Šis vienas pirmųjų krikščioniškosios hagiografijos veikalų iki pat šių dienų laikomas vienuolinio gyvenimo „evangelija”. Straipsnyje tyrinėjamas Antano pokalbis su jį lankančiais pagonių filosofais bei jame atskleidžiama tikėjimo galia. Pabaigoje pateikiamas „Šv. Antano gyvenimo” ištraukos vertimas į lietuvių k.

... skaitykite visą publikaciją...

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.