SCHOLA GREGORIANA VILNENSIS

LT            FR           EN

Aušra Grigaravičiūtė
EUCHARISTIJA IR ŠVENTASIS GRALIS. KRIKŠČIONIŠKOS ROMANO QUESTE DEL SAINT GRAAL TRANSFORMACIJOS
Skelbta leidinyje „Naujasis židinys-Aidai”, Nr. 3, 2001

Viduramžiais Gralio, paslaptingojo indo, į kurį, pasak legendos, buvęs surinktas nukryžiuoto Kristaus kraujas, ieškojimas tampa Dievo pažinimo bei jo malonės siekio simboliu. Eucharistinė jo plotmė tampa Artūro ciklo legendų krikščioniškos interpretacijos centru, o romanas Queste del Saint Graal („Šventojo Gralio ieškojimas“) – bene nuodugniausiu tokios interpretacijos pavyzdžiu. Todėl pažvelkime į eucharistinę šventojo Gralio simbolikos plotmę, atkreipdami dėmesį į tai, kaip XII-XIII a. Bažnyčios mokymas, teologinės diskusijos dėl Eucharistijos, liaudies dvasinės praktikos ir hagiografinėje literatūroje bei to meto kronikose paplitę stebuklų aprašymai atsispindi konkrečiame Gralio ieškojimą išpildančiame riterių regėjime.

... skaitykite visą publikaciją...

 


JSN Dome template designed by JoomlaShine.com tuned for website by A.A.